Πολύς λόγος γίνεται για το υποτιθέμενο «αυτόματο» διαζύγιο, το οποίο θεωρεί ο κόσμος ότι μετά κάποιο διάστημα διάστασης του ζευγαριού, θα εκδοθεί μόνο του. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; 

Ένας από τους τρεις τρόπους να εκδοθεί το διαζύγιο (οι άλλοι δύο είναι σε περίπτωση αντιδικίας και σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου) είναι και αυτός, μετά παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από τη διάσταση του ζευγαριού. 

Όταν λοιπόν το ανδρόγυνο βρίσκεται σε διάσταση, μπορεί ο ενδιαφερόμενος σύζυγος να καταθέσει μέσω του πληρεξουσίου του δικηγόρου, αίτηση για έκδοση διαζυγίου, η οποία όταν θα εκδικαστεί θα πρέπει να έχουν παρέλθει (τουλάχιστον) δύο χρόνια από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. 

Με την απόφαση του το Δικαστήριο, θα κηρύξει τη λύση του γάμου και θα ακολουθήσουν τα περαιτέρω. Επομένως, ο όρος «αυτόματο» διαζύγιο, δεν υφίσταται, αλλά απαιτείται δικαστική ενέργεια. Αυτό που υφίσταται όμως, είναι ότι εάν η διάσταση αποδεικνύεται ότι περνά τα δύο έτη, τότε το Δικαστήριο δεν μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της αίτησης και τη λύση του γάμου.