Από την 1η Ιουνίου του 2021 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος πτωχευτικός κώδικας Ν. 4738/2020 για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Οι δυνατότητες που προσφέρει ο νέος Νόμος, για τα μεν νομικά πρόσωπα είναι λίγο έως πολύ οι ίδιες, ωστόσο καινοτομίες εισάγει

στη δυνατότητα πτώχευσης των φυσικών προσώπων, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Για τα φυσικά πρόσωπα, εισάγονται διάφορες δυνατότητες ρύθμισης ή/και απαλλαγής από τα χρέη.

Για το λόγο αυτό, όσους προβληματίζει η βιωσιμότητα ή μη των οφειλών του, πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για

τις δυνατότητες υπαγωγής του στις ευνοϊκές διατάξεις του νέου Νόμου.